مجازی سازی۰۲۰ کتاب مفاهیم مجازی سازی و کاربردهای آن مولفین: اسداله شاه بهرامی (عضو هیأت علمی گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه گیلان) سیدنیما شعبان زاده (کارشناس ارشد مهندسی فناوری اطلاعات-شبکه) رمضان فرمانده بحری (کارشناس ارشد مهندسی فناوری اطلاعات -شبکه) قیمت: ۱۲۵۰۰تومان

دیدگاه (2) به اشتراک بگذارید:

security code