برگزاری تازه های سخت افزار، نرم افزار، شبکه و اطلاع رسانی سال 82 هتل بزرگ گیلان برگزاری تازه های سخت افزار، نرم افزار، شبکه و اطلاع رسانی سال82 هتل بزرگ گیلان برگزاری تازه های سخت افزار، نرم افزار، شبکه و اطلاع رسانی سال84 هتل بزرگ گیلان برگزاری تازه های سخت افزار، نرم افزار، شبکه و اطلاع رسانی سال86 هتل بزرگ گیلان برگزاری کارگاه استاندارد امنیت شبکه براساس استاندارد BS7799 هتل بزرگ گیلان 1384 برگزاری سمینار مدرک بین المللی ICDL هتل بزرگ گیلان 1384 برگزاری سمینار نقش مدرک بین المللی ICDLدر ایران و جهان با همکاری دفتر تکنولوژی آموزش وزارت آموزش و پرورش 1384 سمینار امنیت شبکه و استانداردها ایزو سازمان برق منطقه ای گیلان 1386 سمینار تحول اداری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور سال 84 کنگره بین المللی پزشکی هسته ای تهران بیمارستان ارتش سال 80 برگزاری همایش کاربردی امتیت شبکه – استاندارهای آن و تستهای نفوذ 89 – پارک علم و فناوری استان گیلان

دیدگاه (2) به اشتراک بگذارید:

security code