استاندارد 802.11
29 اردیبهشت 98
زیر مجموعه: دانستنیهای شبکه

استاندارد802.11

 

در سال 1997 انجمن IEEE استاندارد 802.11 را برای WLAN به تصویب رساند، که از مشخصات آن انتقال داده ها با سرعت 1 تا 2mbps بود. اما با آمدن استاندارد 802.11b سرعت به 11mbps با فرکانس 2.4GHZ رسید. معمولا شبکه هایی که از این استاندارد استفاده می کنند، ترافیک اطلاعاتی پایینی دارند و بیشتر برای اشتراک گذاری اینترنت و برنامه های سبک استفاده می شود. چرا که معمولا سرعت اینترنت پایین تر از 1mbps می باشد. با توجه به سرعت این استاندارد به راحتی جوابگوی کاربران شبکه خواهد بود. در ضمن قیمت تجهیزاتی که با این استاندارد کار می کنند، ارزان است.

 

   استاندارد دیگری به نام 802.11g وجود دارد که در همان محدوده فرکانسی 2.4GHZ کار میکند و به لحاظ سرعت بالایی که دارد، معمولا برای عملیات اشتراک گذاری پرونده ها و اشتراک اینترنت مورد استفاده قرار می گیرد. سرعت این استاندارد 108mbps می باشد.

 

    امروزه استاندارد 802.11a زیاد مورد استفاده قرار می گیرد. این استاندارد در محدوده فرکانسی 5GHZ کار می کند و سرعت آن تا 108Mbps و ترافیک بالای اطلاعاتی را به راحتی پشتیبانی می کند. در شرایطی از این استاندارد استفاده می شود که ترافیک اطلاعاتی روی فرکانس    2.4 GHz زیاد باشد و دستگاه ها قادر به برقرارى ارتباط روى اىن فرکانس نباشند. به عنوان مثال در مرکز شهر تهران درطول ٥ سال گذشته به دلىل اىن که بسىارى از مراکز براى برقرارى ارتباط از دستگاه هاىى با استاندارد 802.11b ، 802.11g استفاده می کردند. در حال حاضر محدوده فرکانسی 2.4GHz کامل یا اشباع است. و اگر کسی بخواهد ارتباط رادیویی بین دو شرکت در این محدوده واذرد کند باید از استاندارد 802.11a استفاده کند.

دیدگاه (2) به اشتراک بگذارید:

security code