VoIP چگونه کار می کند ؟
9 بهمن 92
زیر مجموعه: مقالات Voip

در گذشته ای نه چندان دور، پیشگامان عرصه های علمی به این نتیجه رسیدند که می توان یک سیگنال را به صورت دیجیتال و در یک مسافت طولانی ارسال نمود. بدین منظور می بایست قبل از ارسال سیگنال، آن را با استفاده از یک مبدل آنالوگ به دیجیتال (ADC)، دیجیتال و سپس ارسال و در نقطه پایانی انتقال، با استفاده از یک مبدل دیجیتال به آنالوگ (DAC) مجددا آن را به آنالوگ تبدیل نمود. فناوری VoIP نظیر آنچه اشاره گردید کار می کند. در ابتدا، صدای دیجیتال شده در بسته های اطلاعاتی قرار می گیرد و پس از ارسال در مقصد مجددا به صوت تبدیل می گردد. با ذخیره اطلاعات به فرمت دیجیتال می توان بر روی آنان کنترل بهتری را اعمال نمود. مثلا می توان آنان را فشرده کرد، مسیر آنان را تعیین نمود و یا آنان را به یک فرمت جدید دیگر تبدیل کرد.

از آنجایی که استفاده از VoIP نیازمند پهنای باند بالایی است، برخی کاربران بر این تصورند که در صورت استفاده از VoIP تمام پهنای باند آنها گرفته میشود و دیگر پهنای باندی برای انجام کارها با اینترنت نمی ماند و سرعت اینترنت آنها کاهش می یابد. در حالی که این تفکر اشتباه است. چرا که مرکز ISP شما میزان پهنای باند اختصاص داده شده به VoIP را کنترل می کند و شما میتوانید همزمان با استفاده از VoIP از سایرامکانات اینترنت استفاده کنید

دیدگاه (2) به اشتراک بگذارید:

برچسبها : مقالات Voip ،
security code