نرم افزار Sepand POS نرم افزاری پیشرو در صنعت رستوران داری می باشد و با حضور در بیش از 4000 مجوعه رستورانی در سراسر کشور پاسخگوی نیازهای اصناف مختلف صنعت غذا مانند : رستوران ، فست فود ، کافی شاپ ، تهیه غذا ، سفره خانه و ... می باشد . سهولت استفاده از نرم افزار و همچنین وجود قابلیت های مختلف آن در بخش های مدیریتی باعت امنیت و آسایش خاطر شما می گردد و سرعت در خدمات دهی به مشتریانتان و بهبود بهره وری در کارکنانتان را به طرز چشم گیری افزایش خواهد داد . Sepand POS در نسخه های مختلف و ویژگی هایی خاص برای انواع اماکن غذایی با سرویس دهی های مختلف مانند Table Service , takeaway , Delivery می باشد که بسته به نوع نیاز مجموعه خود ، قادر خواهید بود از آن استفاده نمایید . انواع دسته بندی رستوران ها: رستوران با سرویس دهی Table service :

 • نــمـــایــــش مــــیــــزهـــــای اشــــغـــال شـــده به همراه اطلاعات کلی سفارش
 • رابـــط کـــاربـــری فــــوق الـــعـــاده آســـان و روان بــرای مـــدیـــریــت مـــــــــــیزها
 • ســــیـــــــســـــتـــــم رزرواســـــــــیـــــــون ســــــالـــــــــــن و مـــــــــــــیــــــز هـــا
 • یــــــکـــــــپــــــــــارچـــــــه ســـــازی بــا ســفـارش گـــــیـــر از طــریــق تــــــــبـلـت
 • یــــکـــپــــارچـــــه ســـــــــازی بــــــا ســـــیـــــســـــتــــم مـــنــوی دیــــــــــجــیـتال
 • ســـیــــســـتــــم کــــارت هــــای وفـــاداری مشـــــــــتــــــریـان ( Loyalty Card )
 • کـنـترل موجودی مـحصول به هـنگام دریافت سفارش از مشـــــــتری توسط گارسون
 • ســـــــــفـــارشــی ســـازی چــاپ فـــاکــــتــــور بـر روی کـاغــــــذهــای 8cm یاA5
   رستوران با سرویس دهی Takeaway :  
 • دریـــــــافــــــت ســـــــفــــــــارش از مـــــشـــــتــــری تنها به 1 کلیـــــک
 • مـــــــــعـــــــرفــــــــی 2 ســــطـــح قـــیــــمــــت بـــرای هـــرمـحـــــصول
 • مــــــعــــــرفــــــی پـــــرومـــــــوشـــــــن هــــــای مـــخـــتـــلف تخفیـــف
 • ارسـال پـیـامک به مشتریان در هنگــام آمـــاده شـــدن ســـفــارشــــات
 • مـــــعــــــرفـــــی پــــیـــجـــــرهــــا و مــــدیـــریت آن توسط نرم افــــــــزار
 • کنتـرل موجود بودن محـصول به هنـگام دریـافت سفارش از مشـتــــــــری
 • یـــــکــــپــــارچــــه ســـــازی بـــــا نــــرم افـــــزار مــــنــــوی دیجیــــــــتال
 • قــــابــــلــیــــت اتـــصـال بــه POS بـانـکی جـهـت تسـویـه فـاکتــــــــورها
    رستوران با سرویس دهی Delivery  :  
 • قـــابــل اتـــصــال بـــه دسـتگاه های Caller ID جـهـت نـمـایـش اطلاعـات مـشــــــــــــــترکین
 • نمایش سابقه خـرید و هـــمـجـنـــین اطـلاعات کاربردی از مشتری به محض شـناســــــــــایـی
 • کنترل پیک ها شـامل : ورود و خروج ، تعداد غذاهای ارسالی ، مبلغ قابــل پرداخـــــــــــــــــــت
 • کنترل موجود بـودن مــحـــصـــول بـــه هنگام دربافت سفارش از مشتری در صنــــــــــــــــــــدوق
 • مـــــــــــدیــــــــــــــریـــــــــــت مـــــحـــــصـــــــولـــــات ارســــــــال نــــــــشــــــــــــــــــــــــــــده
 • ســیـــســــــتــــــم اطـــــلاع رســـانـــی هـــوشـــمـــنـــد از طـریق پیامک به مشـــــــتــــــتریان
 • تـــعــــــریــــــف نـــــا مـــحـــــدود مـــنــــوی غــــذایــــی اختصاصی برای هر مشــــــــــــــــــترک
 • مـــــعـــــرفـــــی پــــرومـــــوشـــــن هـــای تخـفیـفی برای هر مشترک به صورت خـــــــــــــــاص
....................................................................................................................   Sepand POS به راحتی بر روی کامپیوترها با صفحه نمایش لمسی و معمولی قابل نصب و استفاده می باشد و تمامی آیتم های آن برای سهولت استفاده و صرف کمترین زمان برای دریافت سفارش طوری طراحی شده اند که تنها با 1 کلیک می توانید سفارشات مشتریانتان را در نرم افزار ثبت نمایید . برخی از ویژگی های بارز این نرم افزار در بخش فروش شامل : سیستم رزرواسیون ، مانیتور آشپزخانه ، برنامه های وفادار سازی مشتریان ، تبلیغات و کارت های هوشمند هدیه و تخفیف ، سیستم ارتباط با POS بانکی ، حقوق و دستمزد ، تعریف دستورالعمل های تولید غذا برای کنترل انبار و ... می باشد . این نرم افزار با هدف سرعت بخشیدن به عملیات کاربران و سهولت دسترسی به امکانات مورد نظر ، شامل 5 بخش می باشد:   1.صندوق
 • ثـبـت فــاکـــتــور تـــنها با 2 کــلـیـــــــــــک
 • کـــــنـــــــتــــــرل و مـــدیــــریـــت مـــیـزها
 • تــــفــــکـــیـــک نـــمـــودن مـبـالغ فـاکـتــور
 • اتــــصــــــال بـــه دستـگــاه POS بـانـــکـی
 • دسترسی به گزارش صــنـــدوق با 1کلـیک
 • ســــیـســـتـــم رزوراســــیــــون مــــیـــزها
2.انبارداری
 • تـــــعــــــــــریــــــــف نـــــامـــــحــــــــدود انــــــبـــــــــــار
 • دسـتـرسـی سـریـع بــه گــزارشــات مـوجــودی انـــــبـار
 • تــــنـــظــــیـــــم هــــشـــدار بـرای تـهـیـه مـــواد اولـــــیه
 • ایجاد حواله خـروج مخـتـلف برای کنترل دقـیـقـتـر مـــــواد
 • دســــــتـــــرســــی ســـریـــع بـــه کاردکس مواد اولــیه
 • تـعـریــــف نــامــــحــــدود واحــد شـمارش مواد اولــــــیه
3.مالی
 • مـــدیـــریـت دریافت و پرداخـــت ها
 • ثـبـت خـودکـار اسناد مالی صندوق
 • ثـبــت ســنـد دســتـی 2 سـتــونی
 • گزارشـات سـود و زیان و تـرازنـــامه
 • مـدیـــــریـــت حـقــــوق پـــرســـنـل
 • کنـــتــرل چک دریافتی و پرداخــتی
4.مدیریت
 • تـــــعــــــریـــــــــف ســــطـــــوح دســـتـــرسی کــاربران
 • مــــدیــریـــت کـــارت های تــــخـــفـــیـــف و وفــــــاداری
 • تــــعـــــریــــف پـــــرومـــــوشـــــن هـــای تــخــــــفــیــف
 • مـــدیــــریـــــت و تـــعــــریــــف ســــالــــن و مـــــــیـز ها
 • مــــدیــــریــــــت مــــنــــاطـــــق ســـرویــــس دهــــــی
 • سـفـارشـی سازی نـرم افــزار با توجه به نوع رســتـوران
  5.گزارشات
 • انــواع گــزارشـــات کــــارکــرد صـنــدوق ها
 • گـزارشات جامع از فاکـتورهــای تغییـر یافته
 • گزارشات تــعـداد فـــــروش مـــحــــصــولات
 • نمودار های مــقـــایــسه ای از روند فــروش
 • گزارشات کـارکـرد پیـک ها و زمــان ارســال
 • انواع گزارشات خـــریــد مـــشــتــرکـــیـــــن
جهت مشاوره و خرید نرم افزار رستوران سپند می توانید با شماره تلفن شرکت 33222555-013 (داخلی11)  همراه 09114687240 تماس حاصل فرمائید.

دیدگاه (2) به اشتراک بگذارید:

security code