آدرس: رشت ، خیابان رودباری ، رو به روی داروخانه دکتر قلم آرا ، ساختمان ماهان ، طبقه 2 واحد3 ، شرکت گیلان رایانه

شماره تماس: 013-33224460 33222555 - 013 -- داخلی 10 : مدیریت فروش-- داخلی 30 : مدیریت فنی-- داخلی 90 : مدیریت شرکت