آدرس: رشت ، خیابان ضیابری ، رو به روی آموزش و پرورش ، ساختمان سرور ، طبقه اول ، شرکت گیلان رایانه

شماره تماس: 33222555 - 013 -- داخلی 10 : مدیریت فروش-- داخلی 30 : مدیریت فنی-- داخلی 90 : مدیریت شرکت