هزینه های به کارگیری VoIP
17 شهریور 93
زیر مجموعه: مقالات Voip

گام یکم: برنامه ریزی در اغلب پروژه های همگرایی مانند پیاده سازی VoIP، یک مرحله پیش برنامه ریزی وجود دارد که طی آن، سازمان وضعیت موجود خود را بازنگری نموده و با بررسی کاربردهای فعلی و آتی، و همچنین طرح تجاری سازمان، به این نتیجه می رسد که آیا اصولاً حرکت به سمت یک شبکه همگرا با قابلیت ارائه خدمات صوتی، ویدئویی و دیتا، کار صحیحی است یا خیر.

تنها پس از آن که سازمان به این نتیجه رسید که ارتقای سطح فناوری در این بخش الزامی است، رسماً وارد مرحله برنامه ریزی می گردد که در اولین مرحله آن، مدیر پروژه تعیین می گردد، گزینه های مدیریتی و امنیتی ارزیابی می شوند و توجه کاربران نهایی (کارمندان آن سازمان) به اهمیت موضوع و ابعاد آن جلب می گردد. سپس نوبت به مهم ترین مرحله می رسد. تحلیل بازگشت سرمایه یا ROI که در واقع شرط اساسی در ایجاد مقبولیت برای انجام پروژه می باشد.

گام دوم: تخمین هزینه های اولیه هزینه های اجرای یک پروژه VoIP، از شروع مرحله برنامه ریزی تا پایان مرحله رفع اشکال، به طور عمده در دو گروه هزینه های سرمایه گذاری و هزینه های عملیاتی جای می گیرند.

هزینه سرمایه گذاری، برابر با مجموع بهای تجهیزات IP PBX، گوشی ها، و تجهیزات شبکه ای می باشد. هزینه های عملیاتی معمولا به دو شکل "نفر ساعت" و یا "هزینه واقعی" برای انجام مراحل بررسی وضعیت موجود، برنامه ریزی، نصب تجهیزات IP PBX و گوشی های مربوطه، و در نهایت، عیب یابی و رفع آن نشان داده می شوند. سازمان هایی که علاوه بر خدمات پایه، مایل به استفاده از خدماتی همچون پیام رسانی یکپارچه (UMS)می باشند، هزینه های اضافی را بابت این خدمات در نظر می گیرند. همان طور که اشاره شد، بخشی از مرحله برنامه ریزی، صرف بررسی ساختار شبکه موجود سازمان و میزان آمادگی آن برای ارائه خدمات تلفنی VoIP، می گردد. فرایند کار به این صورت است که با تزریق ترافیک شبیه سازی شده VoIP به داخل شبکه، نقاط ضعف آن شناسایی شده و در صورت کلیدی بودن آن ها، ارتقای شبکه موجود الزامی خواهد بود. سازمان های متوسط (با 100 تا 500 پرسنل) در حدود 20 هزار دلار را برای انجام این مرحله کنار می گذارند و سازمان های بزرگ تر تا 50 هزار را دلار صرف این مرحله می کنند. معمولاً بررسی وضع موجود توسط شرکت های سازنده تجهیزات VoIP یا شرکت های مخابراتی انجام می شود. البته سازمان های بزرگ گاهی از پرسنل IT خود برای این منظور کمک می گیرند و این امر به کاهش هزینه های این مرحله کمک زیادی می کند.  

نفرساعت

میانگین هزینه ها (برحسب دلار)

بررسی شبکه موجود

220, 17

برنامه ریزی

447

23,563

نصب

631

37.676

رفع اشکال

263

13,396

مجموع

1,340

91,845

جدول 1: میانگین هزینه های نصب و راه اندازی (عملیاتی) یک شبکه VOIP

بنابراین همان طور که در جدول 1 نشان داده شده است، به طور تقریبی نصب و راه اندازی یک شبکه VoIP، برای یک سازمان در حدود 100 هزار دلار هزینه به همراه دارد که غیر از هزینه خرید تجهیزات می باشد. البته این هزینه، به ابعاد سازمان و اهداف آن بستگی زیادی دارد. هزینه عملیاتی برای سازمان های کوچک (با کمتر از 100 پرسنل) به دلیل عدم نیاز به سیستم های حرفه ای، به مراتب کمتر خواهد بود. همین استثنا در مورد هزینه های سرمایه ای نیز صدق می کند. سازمان هایی با 100 تا 499 پرسنل بیشترین هزینه را به نسبت تعداد کاربران VoIP متحمل خواهند شد. با افزایش تعداد کارکنان، هزینه های مشترکی همچون هزینه برنامه ریزی، به تعداد بیشتری از کاربران سرشکن می شود و هزینه به ازای هر نفر پایین می آید. چنین سازمانی به ازای هر کاربر VoIP خود در حدود 771 دلار هزینه می کند. درحالی که این هزینه برای سازمان هایی با بیش از 1000 نفر پرسنل، به 448 دلار (به ازای هر نفر) کاهش می یابد. جدول 2 ترکیب هزینه های عملیاتی و سرمایه ای را به ازای هر نفر کاربر و به تفکیک سازمان هایی با ابعاد گوناگون نشان می دهد.

تعداد پرسنل سازمان

هزینه های عملیاتی به ازای هر نفر

هزینه سخت افزار به ازای هر واحد (به انضمام هزینه PBX)

هزینه کل به ازای هر نفر

کمتر از 100 نفر

122 

641 

763    

بین 100 تا 499 نفر

136

771 

907     

بین 500 تا 999 نفر

117  

  548 

 665

بیش از 1000 نفر

37

488  

525   

جدول 2: هزینه های ایجاد شبکه VoIP به ازای هر کاربر (بر حسب دلار)

گام سوم: محاسبه هزینه های جانبی علاوه بر هزینه های عملیاتی و سرمایه ای، بسیاری از سازمان ها، مبالغی را جهت آموزش پرسنل خود و همچنین تهیه ابزارهای امنیتی و مدیریتی درنظر می گیرند. مطالعات نشان می دهد که تنها 25درصد از سازمان ها، پیشاپیش چنین هزینه هایی را در نظر می گیرند، ولی سایر سازمان ها نیز بعد از روبه رو شدن با مشکلات مجبور به هزینه کردن در این موارد می گردند. به هر حال، به طور میانگین 100 هزار دلار جهت خرید و راه اندازی ابزارهای مدیریتی لازم خواهد بود.    

سازمان کوچک  

سازمان متوسط 

سازمان بزرگ  

تعداد مربیان آموزشی مورد نیاز

 1-2

 2-5

10-30

  هزینه هر مربی

2500

2000

1700   

  هزینه کل

5000- 2500

1000-4000

5100 -17000 

جدول 3: هزینه های آموزشی VoIP (بر حسب دلار)

 

جدول 3 : آموزش یکی دیگر از چیزهایی است که گاهی دست کم گرفته می شود.

با این فرض که شرکت های سازنده، معمولا حدود 1700 تا 2500 دلار به ازای هریک از مربیان آموزشی خود طلب می کنند. با این حساب، هزینه های آموزشی سازمان های متقاضی مطابق با جدول 3 خواهد بود. گام چهارم : محاسبه صرفه جویی ناشی از به کارگیری VoIP تا همین اواخر هزینه VoIP در مکالمات راه دور به مراتب کمتر از هزینه مشابه سیستم تلفن عادی بود. ولی با پایین آمدن بهای خدمات تلفنی، دیگر این تفاوت، چشمگیر نیست. سازمان ها معمولا بین 2 تا 4 سنت برای هر دقیقه مکالمه راه دور هزینه می کنند که با استفاده از VoIP این هزینه 20 تا40 درصد (بستگی به کشوری که در آن قرار دارند) کاهش می یابد.  

سازمان کوچک 

  سازمان متوسط

سازمان بزرگ

  هزینه تلفن راه دور  و بین الملل (به ازای یک دقیقه)

4/0

 20%

20% - 30% 

تعداد خط تلفن (به ازای هر سایت)

0

 1  تا 2

2  تا  6

 میانگین هزینه ماهانه (به ازای 400 دلار برای هر خط)

0

800  تا 400

800 تا 2400

صرفه جویی سالانه

0

4800 تا 9600

9600 تا 28800

کاهش هزینه خطوط استیجاری

 95/0

 75%

70%

   هزینه متوسط (به ازای 45 دلار برای هر خط)

متناسب با مجموع خطوط

جدول 4 : صرفه جویی ناشی از به کارگیری شبکه VoIP (بر حسب دلار)

 

با توجه به مطالعات انجام گرفته، یک سازمان نمونه با ایجاد شبکه همگرا و قراردادن مکالمات تلفنی خود برروی آن به طور کلی حدود 25 تا60 درصد در هزینه های ارتباطی خود صرفه جویی می کند که یکی از مهم ترین دلایل آن، کاهش تعداد خطوط تلفن این سازمان می باشد.

گام پنجم: محاسبه کاهش هزینه های کنفرانس های صوتی - تصویری بسیاری از سازمان ها با قرار دادن کنفرانس های صوتی - تصویری خود برروی شبکه همگرا، کاهش هزینه  قابل ملاحظه ی را تجربه خواهند کرد که طی یک دوره زمانی 4 تا 12ماهه موجب بازگشت سرمایه اولیه خواهد گردید.

 سازمان خدماتی با 800 نفر پرسنل 

سازمان مهندسی با 1000 نفر پرسنل

 هزینه ماقبل VoIP (در هر دقیقه)

15/0

19/0

هزینه پس از نصب VoIP (در هر دقیقه)

2/0 

  1/0

  دقیقه در ماه

180000

   000/27

هزینه ماهانه ماقبلVoIP

000/27 

000/5 

صرفه جویی ماهانه

400/23  

750/4

صرفه جویی سالانه

800/280 

000/57

هزینه تجهیزات

000/132

000/21

مدت زمان لازم برای بازگشت سرمایه

 شش ماه 

 چهار ماه  

جدول 5- صرفه جویی در هزینه کنفرانس های تلفنی (برحسب دلار) 

 

جدول 5 : برای مثال یکی از سازمان های مورد بررسی که سالانه در حدود 317 هزار دلار صرف کنفرانس های ویدئویی خود می نمود، با خرید یک سیستم کنفرانس مبتنی بر VoIP به قیمت 170هزار، دلار عملا ظرف 5 ماه هزینه انجام شده خود را بازیابی نمود.

جدول 5 ریز هزینه های کنفرانس های صوتی دو سازمان نمونه را قبل و بعد از به کارگیری VoIP نشان می دهد.

گام ششم: صرفه جویی ناشی از تغییرات و جابه جایی ها به طور متوسط هر سازمان در حدود 100 دلار هرگونه جابه جایی و تغییر در خطوط تلفنی خود هزینه می کند.

به کارگیری VoIP به دلیل انعطاف بالای این فناوری، چیزی در حدود 89 تا 98 درصد در این گونه هزینه ها صرفه جویی ایجاد می کند. از طرفی، هر تغییر در تجهیزات PBX فعلی تا 45 دقیقه به طول می انجامد، (که در این مدت اختلالاتی در شبکه  مشاهده می گردد). در مقابل، زمان مورد نیاز برای هر گونه تغییر در مورد تجهیزات IP PBX، در حد 10دقیقه می باشد. گام هفتم: کاهش هزینه پرسنلی در آخرین مرحله باید دید که به کارگیری فناوری نوین، چه تاثیری در کاهش هزینه های نیروی انسانی دارد. به طور میانگین هر سازمان با به کارگیری ایده شبکه همگرا، در حدود 7/0نفر صرفه جویی در پرسنل فنی خود به عمل می آورد که کاهشی در حدود 76 هزار دلار در سال را به دنبال دارد. علاوه براین، به کارگیری VoIP و استفاده از قابلیت های پیشرفته این فناوری، تعداد پرسنل لازم در بخش پذیرش یک سازمان را به حدود نصف کاهش می دهد. (با این حال، با وجود هزینه پایین نیروی انسانی متخصص در کشور خودمان، به نظر می رسد کاهش آن، فاکتور مهمی در تصمیم گیری در مورد به کارگیری VoIP در سازمان نمی باشد.) منبع:  نت ورک ورلد - جولای 2005

دیدگاه (2) به اشتراک بگذارید:

برچسبها : مقالات Voip ،
security code